Taalhuis Amstelland

Taalhuis Amstelland

Wat is het Taalhuis?
In het Taalhuis kan iedereen met een taalvraag langs komen. Je kan er informatie of advies krijgen over oefenen met een taalvrijwilliger, taalcursussen, of over programma’s op de computer waarmee je zelf aan de slag kan.

Het Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen Stichting Wereldbuur, Vrijwilligerscentrale Amstelland, Participe Amstelland, Toptaal, Bibliotheek Amstelland, Serviceclub De Lions, Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer.

Hoe werkt het?
Tijdens een kennismakingsgesprek bekijkt de medewerker van het Taalhuis wat de gewenste leerroute is. Het Taalhuis brengt je in contact met mensen die je kunnen helpen.

Taalvrijwilligers
Bij het Taalhuis kunnen mensen zich aanmelden om taalvrijwilliger te worden. Informeer in het Taalhuis naar de mogelijkheden.

Aanmelden
Zowel vrijwilligers als taalvragers kunnen zich aanmelden in het Taalhuis. Buiten de openingstijden is het Taalhuis het best per mail bereikbaar op taalhuis@debibliotheekamstelland.nl. Je bent van harte welkom!

Openingstijden en adres Taalhuis
Bibliotheek Amstelveen Stadsplein
Stadsplein 102, 1181 ZM Amstelveen
T 020 5455578
E taalhuis@debibliotheekamstelland.nl
https://www.debibliotheekamstelland.nl/leren-doen/taalhuis.html

Inloopspreekuur bibliotheek
Dinsdag 10.00-13.00 uur
Donderdag 10.00-13.00 uur

Stichting Wereldbuur

Stichting Wereldbuur is opgericht in 2013 en ondersteunt taalprojecten voor burgers door burgers in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.

Wereldbuur heeft als doel de sociale samenhang in de samenleving te bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. Dit doet zij ondermeer door vrijwilligers in te zetten bij mensen met een taalachterstand, die hebben aangegeven hulp en ondersteuning te wensen bij de Nederlandse taal.

Inmiddels zijn er meer dan 150 taalkoppels actief binnen het project Taalcoaching. Wekelijks bezoeken vrijwilligers anderstaligen op vrijwillige basis om de Nederlandse taal beter te leren begrijpen, maar ook om onze gewoontes en gebruiken te leren kennen.

Meer informatie over Wereldbuur vind je op de website www.wereldbuur.nu.

VoorleesExpress Amstelland

De VoorleesExpress is een landelijk project en wordt ook uitgevoerd in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De VoorleesExpress Amstelland stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Ouders worden in staat gesteld om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin en de ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.

Daarnaast wordt het partnerschap tussen school en ouders versterkt. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én versterken.

Lees hier meer.