Maatschappelijke stage en Vrijwillig Traineeship

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage is een onbetaalde praktijkperiode, in de vorm van vrijwilligerswerk, die wordt gevolgd bij een maatschappelijke organisatie en/of vereniging.

Voor leerlingen
Leerlingen van het voortgezet onderwijs (vmbo/mavo, havo en vwo) kunnen gedurende hun schoolcarrière vrijwilligerswerk doen. Door een maatschappelijke stage te volgen ervaren leergierige jongeren hun directe omgeving op een andere manier en worden ze uitgedaagd actiever in de samenleving te staan.

Invulling van de MAS
De invulling van de stage verschilt per school. Sommige kiezen ervoor om de stage-uren te vullen met een maatschappelijk project voor de hele klas of kleinere groepen. Andere scholen stellen een hele week ter beschikking voor het lopen van een stage. De deelnemende scholen zijn: Panta Rhei, Herman Wesselink College, Keizer Karel College in Amstelveen en het Wellant College Westplas en de Groenstrook in Aalsmeer.

Informatie
De Vrijwilligerscentrale Amstelland speelt een verbindende rol tussen leerlingen, scholen en organisaties. Doel hierbij is een goede match tussen leerling en stage enerzijds en bij voorkeur een langdurig contact tussen leerling en organisatie anderzijds.

Vrijwillig Traineeship

Op 2 april 2020 is het Vrijwillig Traineeship in de gemeente Amstelveen van start gegaan. Dit project is een proeftuin van de Maatschappelijke Diensttijd. In het Vrijwillig Traineeschip gaan jongeren (16-27 jaar) voor een half jaar (2 maanden bij 3 verschillende  of 3 maanden bij 2 verschillende maatschappelijke organisaties) aan de slag voor minimaal vier uur in de week. Het Vrijwillig Traineeship heeft als doel jongeren maatschappelijk te betrekken en te motiveren om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast worden de trainees gestimuleerd zichzelf tijdens het Traineeship te ontwikkelen. Een ander doel is dat maatschappelijke organisaties bewust worden gemaakt van wat ze van jongeren kunnen leren.

Voor actuele informatie kijk op de sites van Amstelveenvoorelkaar en Aalsmeervoorelkaar.

Meer weten ?
Wilt u meer weten over de maatschappelijke stage of het Vrijwillig Traineeship, neem dan contact op met Saviera Davids van de Vrijwilligerscentrale Amstelland via: sdavids@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl