Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage
Een maatschappelijke stage is een onbetaalde praktijkperiode, in de vorm van vrijwilligerswerk, die wordt gevolgd bij een maatschappelijke organisatie en/of vereniging.

Voor leerlingen
Leerlingen van het voortgezet onderwijs (vmbo/mavo, havo en vwo) kunnen gedurende hun schoolcarrière vrijwilligerswerk doen. Door een maatschappelijke stage te volgen ervaren leergierige jongeren hun directe omgeving op een andere manier en worden ze uitgedaagd actiever in de samenleving te staan.

Invulling van de MAS
De invulling van de stage verschilt per school. Sommige kiezen ervoor om de stage-uren te vullen met een maatschappelijk project voor de hele klas of kleinere groepen. Andere scholen stellen een hele week ter beschikking voor het lopen van een stage. De deelnemende scholen zijn: Panta Rhei, Herman Wesselink College, Keizer Karel College in Amstelveen en het Wellant College Westplas en de Groenstrook in Aalsmeer.

Informatie
De Vrijwilligerscentrale Amstelland speelt een verbindende rol tussen leerlingen, scholen en organisaties. Doel hierbij is een goede match tussen leerling en stage enerzijds en bij voorkeur een langdurig contact tussen leerling en organisatie anderzijds.

Wilt u meer weten over de maatschappelijke stage, neem dan contact op met Floor van der Heijden van de Vrijwilligerscentrale Amstelland via: fheijden@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl